• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Nhạc Mai Đức Vinh

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Khóc Trong Lòng ( youtube) Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1355
2 Thao Thức Administrator 1541
3 Em, Mây, Gió, và Nắng Administrator 1818
4 Mộng Ðắc Thái Liên (Mộng Hái Sen) Administrator 1702
5 Cái Chết Của Tình Nhân nhạc Mai Đức Vinh 1777
6 Nỗi Nhớ Vô Cùng (nhạc Mai Đức Vinh) nhạc Mai Đức Vinh 1378
7 Video Thu Muộn Nhạc: Mai Ðức Vinh 2042
8 Youtube "Lối Cũ Chẳng Sao Quên" nhạc: Mai Đức Vinh 2296
9 Lối Cũ Chẳng Sao Quên (Tiếng hát : Nguyễn Dung ) nhạc: Mai Đức Vinh 2207
10 Khúc Hát Hái Sen Administrator 1935
11 Dấu Chân Trên Cát Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN 1699
12 Nếu Em Là Nhạc: Mai Ðức Vinh 2291
13 Suốt Đời Anh Nhạc: Mai Ðức Vinh 2055
14 Giang Tuyết Nhạc: Mai Ðức Vinh 1773
15 Ngày Em Yêu Anh nhạc Mai Đức Vinh 2276
16 Xuân Ðến Muộn Nhạc: Mai Ðức Vinh 2159
17 Lời Chúc Giáng Sinh nhạc: Mai Đức Vinh 1714
18 Tống Xuân Từ Administrator 2196
19 Trẻ Thơ Xuất Hiện Trong Nhà (Nhạc: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 1698
20 Dáng Thu Sầu Nhạc: Mai Ðức Vinh 1990
21 Không Bao Giờ Nữa Nhạc: Mai Ðức Vinh 2165
22 Thu Muộn (Nhạc: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 1965
23 Nếu Tôi Lấy Được Cầu Vồng nhạc Mai Đức Vinh 1963
24 Chỉ Một Mẹ Thôi /Only One//Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh Nhạc: Mai Ðức Vinh 2201
25 Si Tu Étais (Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2077
26 Il pleure dans mon coeur (Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh) Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1818
27 Nhạc "Phong Kiều Dạ Bạc " Nhạc: Mai Ðức Vinh 2221
28 Du Tử Ngâm ( Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc Mai Đức Vinh 2292
29 Lưu Nguyễn du Thiên Thai ( Nhạc Mai Đức Vinh) Administrator 1985
30 Xin Mùa Xuân Hãy Ðến (midi nhạc: Mai Đức Vinh) nhạc: Mai Đức Vinh) 1764
31 MIDI "Thái Liên Khúc ( Khúc Hát Hái Sen )" Nhạc Mai Đức Vinh 1909
32 Xuân Vọng Nhạc: Mai Ðức Vinh 2026
33 Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang ( Nhạc Mai Đức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 2290
34 Nhạc "Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch" Nhạc Mai Đức Vinh 2085
35 Vọng Phu Thạch ( nhạc Mai Đức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 1742
36 Tương Tư ( Nhạc Mai Ðức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 2285
37 Hoa Phi Hoa (nhạc Mai Đức Vinh) nhạc Mai Đức Vinh 2021
38 Tỳ Bà Hành ( Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc Mai Đức Vinh 1862
39 Lối Cũ Chẳng Sao Quên (ca sĩ : Mỹ Ngọc) nhạc: Mai Đức Vinh 2340
40 Khóc Trong Lòng Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1657
41 Tống Xuân Từ Nhạc: Mai Ðức Vinh 2062
42 Trường Can Hành Administrator 1828
43 Tiết Phụ Ngâm Administrator 1930
44 Thu Phố Ca (Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2186
45 Đôi Mắt Nhạc: Mai Ðức Vinh 1608

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ
You are here: MEDIA: AUDIO*VIDEO Nhạc Mai Đức Vinh