• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Nhạc Mai Đức Vinh

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Khóc Trong Lòng ( youtube) Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1587
2 Thao Thức Administrator 1750
3 Em, Mây, Gió, và Nắng Administrator 2114
4 Mộng Ðắc Thái Liên (Mộng Hái Sen) Administrator 1924
5 Cái Chết Của Tình Nhân nhạc Mai Đức Vinh 2042
6 Nỗi Nhớ Vô Cùng (nhạc Mai Đức Vinh) nhạc Mai Đức Vinh 1646
7 Video Thu Muộn Nhạc: Mai Ðức Vinh 2248
8 Youtube "Lối Cũ Chẳng Sao Quên" nhạc: Mai Đức Vinh 2465
9 Lối Cũ Chẳng Sao Quên (Tiếng hát : Nguyễn Dung ) nhạc: Mai Đức Vinh 2453
10 Khúc Hát Hái Sen Administrator 2151
11 Dấu Chân Trên Cát Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN 1915
12 Nếu Em Là Nhạc: Mai Ðức Vinh 2470
13 Suốt Đời Anh Nhạc: Mai Ðức Vinh 2224
14 Giang Tuyết Nhạc: Mai Ðức Vinh 1969
15 Ngày Em Yêu Anh nhạc Mai Đức Vinh 2494
16 Xuân Ðến Muộn Nhạc: Mai Ðức Vinh 2363
17 Lời Chúc Giáng Sinh nhạc: Mai Đức Vinh 1969
18 Tống Xuân Từ Administrator 2382
19 Trẻ Thơ Xuất Hiện Trong Nhà (Nhạc: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 1856
20 Dáng Thu Sầu Nhạc: Mai Ðức Vinh 2154
21 Không Bao Giờ Nữa Nhạc: Mai Ðức Vinh 2385
22 Thu Muộn (Nhạc: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2173
23 Nếu Tôi Lấy Được Cầu Vồng nhạc Mai Đức Vinh 2159
24 Chỉ Một Mẹ Thôi /Only One//Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh Nhạc: Mai Ðức Vinh 2425
25 Si Tu Étais (Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2282
26 Il pleure dans mon coeur (Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh) Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 2045
27 Nhạc "Phong Kiều Dạ Bạc " Nhạc: Mai Ðức Vinh 2423
28 Du Tử Ngâm ( Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc Mai Đức Vinh 2504
29 Lưu Nguyễn du Thiên Thai ( Nhạc Mai Đức Vinh) Administrator 2174
30 Xin Mùa Xuân Hãy Ðến (midi nhạc: Mai Đức Vinh) nhạc: Mai Đức Vinh) 1970
31 MIDI "Thái Liên Khúc ( Khúc Hát Hái Sen )" Nhạc Mai Đức Vinh 2098
32 Xuân Vọng Nhạc: Mai Ðức Vinh 2235
33 Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang ( Nhạc Mai Đức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 2480
34 Nhạc "Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch" Nhạc Mai Đức Vinh 2279
35 Vọng Phu Thạch ( nhạc Mai Đức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 1904
36 Tương Tư ( Nhạc Mai Ðức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 2509
37 Hoa Phi Hoa (nhạc Mai Đức Vinh) nhạc Mai Đức Vinh 2235
38 Tỳ Bà Hành ( Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc Mai Đức Vinh 1999
39 Lối Cũ Chẳng Sao Quên (ca sĩ : Mỹ Ngọc) nhạc: Mai Đức Vinh 2508
40 Khóc Trong Lòng Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1879
41 Tống Xuân Từ Nhạc: Mai Ðức Vinh 2242
42 Trường Can Hành Administrator 1978
43 Tiết Phụ Ngâm Administrator 2090
44 Thu Phố Ca (Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2392
45 Đôi Mắt Nhạc: Mai Ðức Vinh 1778

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ
You are here: MEDIA: AUDIO*VIDEO Nhạc Mai Đức Vinh