• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Nhạc Mai Đức Vinh

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Khóc Trong Lòng ( youtube) Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1489
2 Thao Thức Administrator 1668
3 Em, Mây, Gió, và Nắng Administrator 2008
4 Mộng Ðắc Thái Liên (Mộng Hái Sen) Administrator 1841
5 Cái Chết Của Tình Nhân nhạc Mai Đức Vinh 1954
6 Nỗi Nhớ Vô Cùng (nhạc Mai Đức Vinh) nhạc Mai Đức Vinh 1561
7 Video Thu Muộn Nhạc: Mai Ðức Vinh 2163
8 Youtube "Lối Cũ Chẳng Sao Quên" nhạc: Mai Đức Vinh 2401
9 Lối Cũ Chẳng Sao Quên (Tiếng hát : Nguyễn Dung ) nhạc: Mai Đức Vinh 2364
10 Khúc Hát Hái Sen Administrator 2059
11 Dấu Chân Trên Cát Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN 1825
12 Nếu Em Là Nhạc: Mai Ðức Vinh 2404
13 Suốt Đời Anh Nhạc: Mai Ðức Vinh 2158
14 Giang Tuyết Nhạc: Mai Ðức Vinh 1894
15 Ngày Em Yêu Anh nhạc Mai Đức Vinh 2407
16 Xuân Ðến Muộn Nhạc: Mai Ðức Vinh 2279
17 Lời Chúc Giáng Sinh nhạc: Mai Đức Vinh 1881
18 Tống Xuân Từ Administrator 2315
19 Trẻ Thơ Xuất Hiện Trong Nhà (Nhạc: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 1789
20 Dáng Thu Sầu Nhạc: Mai Ðức Vinh 2089
21 Không Bao Giờ Nữa Nhạc: Mai Ðức Vinh 2294
22 Thu Muộn (Nhạc: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2089
23 Nếu Tôi Lấy Được Cầu Vồng nhạc Mai Đức Vinh 2085
24 Chỉ Một Mẹ Thôi /Only One//Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh Nhạc: Mai Ðức Vinh 2337
25 Si Tu Étais (Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2205
26 Il pleure dans mon coeur (Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh) Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1938
27 Nhạc "Phong Kiều Dạ Bạc " Nhạc: Mai Ðức Vinh 2339
28 Du Tử Ngâm ( Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc Mai Đức Vinh 2419
29 Lưu Nguyễn du Thiên Thai ( Nhạc Mai Đức Vinh) Administrator 2100
30 Xin Mùa Xuân Hãy Ðến (midi nhạc: Mai Đức Vinh) nhạc: Mai Đức Vinh) 1893
31 MIDI "Thái Liên Khúc ( Khúc Hát Hái Sen )" Nhạc Mai Đức Vinh 2011
32 Xuân Vọng Nhạc: Mai Ðức Vinh 2152
33 Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang ( Nhạc Mai Đức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 2406
34 Nhạc "Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch" Nhạc Mai Đức Vinh 2192
35 Vọng Phu Thạch ( nhạc Mai Đức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 1839
36 Tương Tư ( Nhạc Mai Ðức Vinh ) nhạc Mai Đức Vinh 2428
37 Hoa Phi Hoa (nhạc Mai Đức Vinh) nhạc Mai Đức Vinh 2149
38 Tỳ Bà Hành ( Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc Mai Đức Vinh 1957
39 Lối Cũ Chẳng Sao Quên (ca sĩ : Mỹ Ngọc) nhạc: Mai Đức Vinh 2444
40 Khóc Trong Lòng Nhạc Việt: Mai Ðức Vinh 1792
41 Tống Xuân Từ Nhạc: Mai Ðức Vinh 2173
42 Trường Can Hành Administrator 1921
43 Tiết Phụ Ngâm Administrator 2021
44 Thu Phố Ca (Nhạc Mai Đức Vinh) Nhạc: Mai Ðức Vinh 2311
45 Đôi Mắt Nhạc: Mai Ðức Vinh 1722

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ
You are here: MEDIA: AUDIO*VIDEO Nhạc Mai Đức Vinh