• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Tuyển dịch (Xuân và Hoài Niệm )

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thanh Minh Nguyễn Trãi 631
2 Quan San Xuân  Cao Biền 460
3 Tống Xuân Từ Vương Duy  513
4 Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí Lý Bạch 495
5 Xuân Nhật Độc Chước Kỳ 1 Lý Bạch 452
6 Xuân Dạ Biệt Hữu Nhân Trần Tử Ngang 1206
7 Xuân Nhật Ức Lý Bạch Đỗ Phủ 1231
8 Khúc Giang Nhị Thủ - Kỳ Nhất Đỗ Phủ 1281
9 Khúc Giang Nhị Thủ - Kỳ Nhị Đỗ Phủ 1287
10 Kim Xương Tự Administrator 1012
11 Khâu Vi Administrator 897
12 Hoàng Đình Kiên Administrator 1032
13 Giả Đảo Administrator 1049
14 Giả Chí Administrator 924
15 Hàn Dũ Administrator 1015
16 Hàn Ác Administrator 890
17 Hạ Tri Chương Administrator 1168
18 Đỗ Tuân Hạc Administrator 886
19 Đỗ Phủ Administrator 884
20 Đỗ Mục Administrator 928
21 Đái Thúc Luân Administrator 917
22 Dương Vạn Lý Administrator 875
23 Dương Tuân Bá Administrator 902
24 Dương Cự Nguyên Administrator 901
25 Cơ Vô Tiềm Administrator 811
26 Chương Kiệt Administrator 880
27 Bạch Cư Dị Administrator 858
28 Lữ Hoài Xuân (Lam Nguyên) Lam Nguyên 774
29 Vịnh Mai (Nguyễn Khuyến) Nguyễn Khuyến 927
30 Từ Châu Đạo Trung (Nguyễn Du) Nguyễn Du 913
31 Xuân Nhật Ngẫu Hứng (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1225
32 Xuân Tiêu Lữ Thứ (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1253
33 Đề Đại Dữu Lĩnh Bắc Dịch (Tống Chi Vấn) Tống Chi Vấn 858
34 Hàn Dạ (Đỗ Lai) Đỗ Lai 860
35 Hoàng Hạc Lâu Vân Địch (Lý Bạch) Lý Bạch 789
36 Tương Trung Tống Hữu Nhân (Lý Tần) Lý Tần 781
37 Giang Nam Xuân Mộ Ký Gia (Lý Thân) Lý Thân 981
38 U Châu Tân Tuế (Trương Thuyết) Trương Thuyết 749
39 Giang Mai (Đỗ Phủ) Đỗ Phủ 860
40 Tạp Thi (Vương Duy) Vương Duy 860
41 Mai Hoa (Lâm Bô) Lâm Bô 857
42 Tuyết Mai Nhị Thủ Lư Mai Pha 901

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ