• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Nguyên Tác Anh Ngữ

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Rhodora Ralph Waldo Emerson 423
2 The Ocean Nathaniel Hawthorne (1804-1864) 455
3 No longer mourn for me when I am dead William Shakespeare 422
4 Evolution John Banister Tabb 439
5 Sun of the Sleepless Lord Byron 473
6 That Time of Year William Shakespeare 416
7 What Makes A Dad Unknown 441
8 Cereus Haiku Collection unknown/Thanh Tâm /HaiDa 421
9 Queen of the Night Rachel J. 418
10 A Creed for those who have suffered unknown 420
11 Springtime Wonder Marilyn Ferguson 416
12 Leisure William Henry Davies 363
13 Spring Longing Amy Lowell 315
14 An Epitaph Upon Husband And Wife Who Died And Were Buried Together Richard Crashaw 317
15 Winter Haiku Ruth Gillis 340
16 The Arrow and the Song Henry Wadsworth Longfellow 393
17 I'd choose to be a daisy Anonymous Author 324
18 Dear Santa Loree (Mason) O’Neil 329
19 Happy Valentines Day Tom Hughes 332
20 Only One (George Cooper) George Cooper 1847
21 Before I Was a Mom Unknown 2112
22 My Diamond (Nữ Sĩ Tí Hon Caitlyn Le) Caitlyn 1886
23 Garden Comb Jessica Bảo-Ân Tôn 2422
24 The Day You'll Love Me Alfredo Le Pera 2100
25 Valentine Ruth Gillis 2396
26 Spring Rain Sara Teasdale 2254
27 Christmas Wishes Ruth Gillis 2166
28 Amazing Grace John Newton 2329
29 Tạ Ơn Mỗi Ngày unknown 2214
30 All my life Allison Chambers Coxsey 306
31 Be thankful Unknown 2807
32 Thơ Anh Việt Administrator 1941
33 Life Is Mother Teresa 2180
34 Love Is Susan Polis Schutz 2314
35 Island of Emotions Unknown Author 2379
36 April Rain Song Langston Hughes 2142
37 The Sick Rose William Blake 2198
38 Everyday is Thanksgiving Administrator 2318
39 You've Been Everything to Me Administrator 2380
40 Music I Heard With You Aiken, Conrad 1916
41 Summer Poem Heather Holden 2222
42 Four Flower-Seasons, You and I Trường Ðinh 2144
43 Daffodil William Wordsworth 2757
44 Love 's Secret William Blake (1757-1827) 2088
45 Saw Thee Weep George Gordon Byron (1788-1824) 2194
46 Adieu, Adieu! My Native Shore Lord Byron 2466
47 Your Presence Dianna Doles Petry 2220
48 The first time ever I saw your face Even McColl 1985
49 The Road Not Taken Robert Frost 2372
50 Romance Robert Louis Stevenson 2044
51 How Do I Love Thee ? Elizabeth Barret Browning (1806-1861) 2148
52 If I Could Catch A Rainbow Administrator 3118
53 Only One George Cooper (1820 - 1876) 2325

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ
You are here: THƠ SONG NGỮ Nguyên Tác Anh Ngữ