• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Nguyên Tác Anh Ngữ

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Rhodora Ralph Waldo Emerson 86
2 The Ocean Nathaniel Hawthorne (1804-1864) 117
3 No longer mourn for me when I am dead William Shakespeare 107
4 Evolution John Banister Tabb 117
5 Sun of the Sleepless Lord Byron 114
6 That Time of Year William Shakespeare 104
7 What Makes A Dad Unknown 109
8 Cereus Haiku Collection unknown/Thanh Tâm /HaiDa 108
9 Queen of the Night Rachel J. 95
10 A Creed for those who have suffered unknown 100
11 Springtime Wonder Marilyn Ferguson 79
12 Leisure William Henry Davies 72
13 Spring Longing Amy Lowell 52
14 An Epitaph Upon Husband And Wife Who Died And Were Buried Together Richard Crashaw 61
15 Winter Haiku Ruth Gillis 56
16 The Arrow and the Song Henry Wadsworth Longfellow 76
17 I'd choose to be a daisy Anonymous Author 55
18 Dear Santa Loree (Mason) O’Neil 57
19 Happy Valentines Day Tom Hughes 50
20 Only One (George Cooper) George Cooper 1604
21 Before I Was a Mom Unknown 1833
22 My Diamond (Nữ Sĩ Tí Hon Caitlyn Le) Caitlyn 1613
23 Garden Comb Jessica Bảo-Ân Tôn 2166
24 The Day You'll Love Me Alfredo Le Pera 1815
25 Valentine Ruth Gillis 2162
26 Spring Rain Sara Teasdale 2020
27 Christmas Wishes Ruth Gillis 1888
28 Amazing Grace John Newton 2081
29 Tạ Ơn Mỗi Ngày unknown 2005
30 All my life Allison Chambers Coxsey 77
31 Be thankful Unknown 2539
32 Thơ Anh Việt Administrator 1706
33 Life Is Mother Teresa 1960
34 Love Is Susan Polis Schutz 2059
35 Island of Emotions Unknown Author 2091
36 April Rain Song Langston Hughes 1880
37 The Sick Rose William Blake 1950
38 Everyday is Thanksgiving Administrator 2088
39 You've Been Everything to Me Administrator 2157
40 Music I Heard With You Aiken, Conrad 1684
41 Summer Poem Heather Holden 1954
42 Four Flower-Seasons, You and I Trường Ðinh 1867
43 Daffodil William Wordsworth 2412
44 Love 's Secret William Blake (1757-1827) 1870
45 Saw Thee Weep George Gordon Byron (1788-1824) 1946
46 Adieu, Adieu! My Native Shore Lord Byron 2191
47 Your Presence Dianna Doles Petry 1966
48 The first time ever I saw your face Even McColl 1766
49 The Road Not Taken Robert Frost 2100
50 Romance Robert Louis Stevenson 1805
51 How Do I Love Thee ? Elizabeth Barret Browning (1806-1861) 1865
52 If I Could Catch A Rainbow Administrator 2693
53 Only One George Cooper (1820 - 1876) 2108

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ
You are here: THƠ SONG NGỮ Nguyên Tác Anh Ngữ