• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Tình Hạ

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thạch Ngư Hồ Thượng Túy Ca Nguyên Kết 1527
2 Hạ Nhật Quá Thanh Long Tự Yết Thao Thiền Sư Vương Duy 1446
3 Sơn Đình Hạ Nhật Cao Biền 1483
4 Giang Thôn Đỗ Phủ 1508
5 Cô Nhạn Thôi Đồ 1642
6 Hạ Nhật Sơn Trung Lý Bạch 1701
7 Thanh Giang Tự Tỵ Thử Nguyễn Khuyến 1444
8 Hạ Nhật Mạn Thành Nguyễn Trãi 1590
9 Hạ Cảnh /Thái Thuận Thái Thuận 1489
10 Hạ Cảnh /Trần Thánh Tông Trần Thánh Tông 2111
11 Hạ Cảnh / Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm 1486

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ
You are here: ĐƯỜNG THI SƯU KHẢO Tình Hạ